Så här fungerar garantin

Du kan registrera Xenon LongerLife-lamporna inom 30 dagar från och med inköpsdatumet. Garantin gäller i högst 7 år eller för maximalt 150 000 km, beroende på vilket som inträffar först. Garantin gäller endast för icke-kommersiellt bruk. Philips ansvarar inte för monteringen av eller portot för en trasig lampa även om felet inträffar under garantiperioden. Spara garantibeviset och inköpsbeviset under hela garantiperioden.

Kundtjänstinformation för support: kontakta Philips Consumer Care-teamet på 08 5792 9001.

Så här åberopar du garanti

Vänd dig till återförsäljaren eller kontakta Philips Consumer Care-teamet på 08 5792 9001. Du får då en ny lampa som tekniskt motsvarar en Xenon LongerLife-lampa.

Om du vill returnera en produkt via kundtjänst ber vi dig skicka den trasiga lampan i en skyddande förpackning för att undvika skada under transporten. Glöm inte att skicka med inköpskvitto och att betala rätt porto för kontaktadressen i ditt land.

Garantivillkor

Vad ingår inte?

Garantin täcker inte följdskador och gäller inte om

Behöver du service?

Läs användarhandboken noga och/eller sök efter svar på dina frågor i supporthjälpen här på webbplatsen innan du kontaktar Philips eller din återförsäljare. På så sätt kan du kanske undvika onödigt besvär och hitta lösningar på egen hand. Om du vill ha service inom garantiperioden är du välkommen att kontakta Philips kundtjänst via chatt, telefon eller e-post. Philips kontaktuppgifter finns här på webbplatsen. Om garantin har upphört att gälla kan du vända dig direkt till närmaste auktoriserade Philips-servicecenter.

För att vi på Philips ska kunna hjälpa dig så snabbt och enkelt som möjligt bör du ha följande uppgifter tillgängliga när du kontaktar oss: